OPĆI UVJETI

Nositelj svih prava na internet domeni www.pepelceramics.hr je Wild silk doo. Korištenjem usluge Web Shop Pepelceramics i svih pridruženih stranica na domeni www.pepelceramics.com smatra se da su potrošači upoznati s ovim Uvjetima Kupnja u svakom trenutku (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u potpunosti razumije i prihvaća. Ovi Uvjeti odnose se na prava i obveze vezane uz kupnju proizvoda putem Web Shopa Pepelceramics (u daljnjem tekstu Web Shop), te prava i obveze proizašle iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnji kupci i Web Shop, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa je Wild silk d.o.o., Trg Petra Petričića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 16389151173
Upućuju se korisnici stranica da se prije kupnje upoznaju s Uvjetima prodaje te da ih redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Divlja svila d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez prethodne najave, te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Ove promjene stupaju na snagu objavom na ovoj web stranici.

Divlja svila d.o.o. zadržava pravo ukidanja usluge i izmjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa u bilo kojem trenutku bez prethodne najave te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Ove promjene stupaju na snagu objavom na ovoj web stranici. Isto tako, Wild silk d.o.o. zadržava pravo promijeniti, ograničiti ili ukinuti uslugu Web Shopa u bilo kojem trenutku bez prethodne najave, uključujući djelomično ili u cijelosti ili djelomično, ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta i Opći uvjeti korištenja.
Korištenje usluga Web Shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Korištenje i korištenje Web Shopa od strane maloljetnih osoba nije dopušteno, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze proizašle iz takvog korištenja, a Wild silk d.o.o. nije odgovoran za moguće posljedice takvog korištenja. Naime, kupoprodaju proizvoda iz ponude na domeni pepelceramics.hr u ime i za račun maloljetne ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost svog zakonskog zastupnika.
Web Shop (tj. Wild silk d.o.o.) u potpunosti se odriče svake odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja sadržanih na domeni www.pepelceramics. Web Shop zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.
*** Slike proizvoda na Web Shopu odgovaraju navedenim proizvodima, ali boja može imati različitu nijansu ovisno o tome kako je postavljen monitor na kojem kupac gleda slike te kupac ne može reklamirati takve proizvode na ovoj stranici. osnova. Web pepelceramics.com će nastojati objaviti točne i aktualne informacije na web stranici, ali ne preuzima odgovornost za njihovu točnost i potpunost.

Online kupovina putem ‘Web shopa’

Sklapanje i raskid kupoprodajnog ugovora

Ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni informacijama o pojedinim proizvodima predstavljaju ponudu Wild silk doo za sklapanje Ugovora, a korisnik kao Kupac svojom registracijom, narudžbom ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća. korisnika i Wild silk doo te u skladu s uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Registracijom u Web Shop korisnik je suglasan da ga Web Shop u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem e-maila obavještavati o promjenama ili dopunama sadržaja stranica, popustima, akcijama, proizvodima ili promjenama usluge.
Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) proizvoda i pripadajuće cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se sklapa putem daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) putem: internetskih narudžbi u Web Shopu, tiskanih promotivnih poruka uz narudžbenicu i telefonom uz ljudsko posredovanje. Nakon uspješne registracije (točno popunjenih svih traženih podataka), na e-mail korisnika bit će poslana obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koji se mogu kupiti oglašeni su na domeni www.pepelceramics.com, a uz svaki proizvod navedena je specifikacija proizvoda, cijena. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u istoimenom dijelu.

Sve cijene proizvoda na web stranici www.pepelceramics.com uključuju PDV.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Wild silk d.o.o. odabirom plaćanja i izvršenjem narudžbe kao registrirani korisnik webshopa.
U procesu registracije ili kreiranja korisničkog računa korisnik je dužan odabrati ime ili naziv pod kojim će pružati usluge te izabrati sigurnosnu lozinku i dati valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje računa moraju biti istiniti, a korištenje ili korištenje tuđih podataka izričito je zabranjeno.
Registracija ili račun kreiran je samo za jednu osobu i nije dopušteno priopćavanje podataka o registraciji ili računu trećim stranama. Korisnik je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dopušteno korištenje tuđe registracije ili korisničkog računa.
Zbog kršenja odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Wild silk d.o.o. zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, ukinuti korisnikovu registraciju ili korisnički račun, bez obveze nadoknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Wild silk d.o.o. sklopljen je u trenutku plaćanja proizvoda.
Prilikom sklapanja Ugovora, korisniku će se elektronički omogućiti uvid i/ili slanje elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte koja sadrži: potvrdu Ugovora, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 ), ovih Uvjeta, te obavijesti o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora uz obrazac za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. stavka 1. i 2. Zaštite potrošača. djelovati.
Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je usluga u cijelosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričiti prethodni pristanak i njegovu potvrdu da je upoznat s činjenice da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako njegova usluga bude u cijelosti ispunjena.
Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, dužan je obavijestiti Wild silk d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka nedvosmislenom izjavom poštom (na adresu Wild silk doo, Trg Petra Petričića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili elektroničkom poštom na adresu: martinafranic@gmail.com s naznakom svog naziva i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail adresu, broj narudžbe ili računa, te može koristiti gore navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Rok za jednostrani raskid Ugovora je 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju Kupac odredi, a koja nije prijevoznik, predana roba predmet Ugovora, odnosno u slučaju usluge. , od sklapanja Ugovora.
Ukoliko korisnik jednostrano raskine Ugovor, vratit će mu se novac primljen od njega, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Wild silk doo, zaprimi odluku korisnika o jednostranom raskidu Ugovora. Sporazum . Povrat će se izvršiti na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik na drugi način pristane na povrat uplaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u vezi s povratom. Novac može vratiti tek nakon što mu se roba vrati neoštećena i s originalnom deklaracijom koja je bila na proizvodu.
Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Wild silk doo, Trg Petra Petričića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je poslao svoju odluku Wild silku doo o jednostranom raskidu Ugovora. Prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) troškove povrata robe snosi sam. Kupac je odgovoran za svako oštećenje robe koje proizlazi iz rukovanja robom.
Ukoliko je na zahtjev Kupca izvršenje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan Wild silku d.o.o. platiti iznos razmjeran onome što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Wild silk. d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Možete ispuniti i poslati kopiju obrasca za jednostrani raskid na našoj web stranici elektroničkim putem.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Uvjeti procesa kupnje

Osnovne karakteristike proizvoda (sastav, vrsta pakiranja, količina…), cijene, posebne akcije i pogodnosti odnose se na one koje vrijede u trenutku narudžbe. Navedene informacije bit će dostavljene uz svaki proizvod. Cijene proizvoda vidljive su u košarici prije zaključenja narudžbe.
Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektroničke narudžbe bit će dostavljene na e-mail adresu kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici prilikom unosa podataka prilikom zaključenja narudžbe. Sve cijene su u eurima (EUR). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na web stranici www.pepelceramics.com uključuju PDV.
Divlja svila d.o.o. odabrane proizvode u košarici registriranog korisnika tretira kao narudžbu, te zadržava pravo otkazivanja iste iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, Wild silk d.o.o. će obavijestiti korisnika o njegovoj e-mail adresi ili putem upisanog kontakt telefona uz navođenje razloga za navedeno.
Ukoliko Kupac ne primi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio svoju e-mail adresu. U tom slučaju kupac može kontaktirati Wild silk d.o.o. na e-mail adresu martinafranic@gmail.com ili na broj telefona +385 99 597 7812 radi provjere je li narudžba zaprimljena.
U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristankom na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio podatke objavljene na www.pepelceramis.com i njegovu podstranice, odnosno: ime, naziv, OIB i sjedište Trgovca na načine na koje može iznijeti svoje primjedbe; informacije i proizvode koji se nude, te njihov naziv, glavne karakteristike kao i cijenu proizvoda, podatke o trošku dostave proizvoda; kao i podatke o načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda.
Web Shop (Wild silk d.o.o.) dužan je korisniku/kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) dostaviti potvrdu o gore navedenom sadržaju u pisanom ili drugom dostupnom trajnom mediju, što je prije moguće, a najkasnije do vrijeme isporuke. Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti pošalje e-mailom na e-mail adresu navedenu kao kontakt prilikom unosa narudžbe.


Vrste plaćanja

a) Izravnom bankovnom doznakom (internet bankarstvo) – proizvode za koje je zaključena narudžba moguće je platiti internet bankarstvom bilo koje banke u kojoj postoji mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop e-mailom prosljeđuje sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

b) Plaćanje karticama

  • kartično plaćanje odvija se putem sigurnosnog sustava plaćanja CorvusPay

Price and delivery conditions

  1. Trošak dostave na području Republike Hrvatske iznosi fiksnih 50,00 kn za sve narudžbe.
  2. Rok isporuke proizvoda za koje je navedeno da su na skladištu na području cijele Hrvatske je 4 radna dana od dana zaključenja narudžbe.
  3. Rok isporuke proizvoda za koje je navedeno da su na zalihi na hrvatske otoke je do 8 radnih dana.
  4. U slučaju promjene roka isporuke ili bilo koje druge okolnosti važne za izvršenje narudžbe, kupca ćemo odmah obavijestiti.

Zamjene, reklamacije i pritužbe te materijalna odgovornost

Ukoliko kupac dobije proizvod koji želi zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktom Wild silk d.o.o. na tel. +385 99 597 7812
Naručeni proizvodi pakirani su tako da se ne mogu oštetiti uobičajenim rukovanjem u transportu/dostavi. Kupac je dužan pregledati pošiljku prilikom preuzimanja, a ukoliko paket ima vidljiva materijalna oštećenja/nedostatke, preporuča se da kupac odbije primiti pošiljku jer postoji mogućnost da je proizvod u takvom pakiranju oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti na adresu Wild silk doo, Trg Petra Petričića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Ukoliko Kupac prilikom primitka robe utvrdi materijalne nedostatke, reklamacije i sve druge reklamacije može uputiti pisanim putem na e-mail adresu: martinafranic@gmail.com ili usmeno na broj telefona +385 99 597 7812.
U slučaju opravdane reklamacije moguć je raskid ugovora uz povrat novca ili zamjenu proizvoda. U slučaju oštećenja i/ili nedostatka na isporučenoj robi, Kupac može vratiti artikl na gore navedenu adresu, tako da se reklamacija uvažava na temelju materijalnog dokaza. Ukoliko se pažljivim pregledom utvrdi da je proizvod oštećen namjernim/slučajnim mehaničkim djelovanjem, odnosno trganjem materijala, gumba, konca, patentnih zatvarača ili drugih dijelova proizvoda, do čega je došlo nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će biti odbijen ili osporen. U tom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.
Također, ističe se da je prema čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnja), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, a najkasnije 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o ishodu postupka. stručnost. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji nastanu nakon dvije godine od kupnje proizvoda.
Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalno ušivenu etiketu proizvođača robe.

Zaštita podataka o korisniku/kupcu

Web Shop Pepelceramics se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i svrhu navedenu ovim Uvjetima. Web Shop može prikupljati osobne podatke korisnika kao što su ime, adresa, OIB, broj telefona ili e-mail adresa samo ako korisnik te podatke dobrovoljno dostavi Web Shopu. Web Shop ne odgovara ni po kojoj osnovi niti za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepropisnog ili neovlaštenog rukovanja podacima korisnika, a isti nisu u domeni Web Shopa. Ukoliko korisnik posumnja na neovlašteno korištenje njegovih podataka, treba obavijestiti Wild silk d.o.o. čim prije. na e-mail adresu: martinafranic@gmail.com.
divlja svila d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja individualnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shopa. Web Shop prikuplja i obrađuje korisničke podatke vezane uz korištenje Web Shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 79/07, 125/07 – pr., 79/09 i 89/09 pr.) Obavještavamo potrošače da mogu podnijeti prigovor na kvalitetu naših usluga. pisanim putem na adresu: Wild silk doo, Trg Petra Petričića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska ili na e-mail martinafranic@gmail.com. Na vaš prigovor odgovorit ćemo pisanim putem najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.
Na prigovoru je obavezno navesti ime i prezime te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

Legalna informacija:

Wild silk d.o.o.

Vlasnica: Martina Franić

Ured: Trg Petra Petričića 1, 10000 Zagreb, Croatia

OIB: 16389151173

MBO: 04453638

IBAN:

HR8023400091110994206